Logó

Küldetésünk

Küldetésünk a vállalatok menedzsmentjének, illetve intézmények vezetőinek támogatása az egészségközpontú vállalat vezetés és munkaszervezés bevezetésében, meghonosításában és hatékony működtetésében.

Egészségfejlesztő programjainkat kifejezetten számukra dolgoztuk ki.

Programinformációk

Programjaink elősegítik egy magasabb szintű munkaerő gazdálkodás magyarországi meghonosítását, a munkavállalók által leadott munkateljesítmény növelését, úgy hogy eközben a munkavállalók lépésről – lépésre megtanulják és begyakorolják, hogyan javíthatják saját egészségi állapotukat, hogyan élhetnek egészségesebben.

Programunk illeszkedik az Európa 2020 Stratégia azon részéhez, melynek célja, hogy az Európai Unió egész területén a 20-64 év közötti korosztály 75%-ának legyen munkája és betegsége miatt azt ne is veszítse el. (European Commision. (2010). Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inculisive growth European Commision; 2010)

A vállalati egészségfejlesztés

Sok vállalat állapotfelmérésekkel, menedzserszűréssel próbálja segíteni munkavállalóit. Ezek a lépések fontosak, de nem elegendőek.

Lényegesen nagyobb célt kell kitűzni. Hozzá kell segíteni dolgozókat, az egészségfejlesztés és prevenció alapkészségeinek kialakításához, majd annak karban tartásához.

Erre kiváló megoldás a HRP-Interaktív Egészségfejlesztő programunk.

A harmadik szint a tudatos egészségfejlesztés, mely tervszerű egészségszervizzel javítja a dolgozók fizikai és mentális állapotát.

Ebben nyújt segítséget a HRP-Egészségszerviz programunk.