Logó

Közgazdasági megközelítés

„Az egészség a gazdaság legalapvetőbb összetevőjének számít, mivel anélkül a többi összetevő elveszti értelmét” (STIGLITZ JELENTÉS, Gazdasági teljesítmény összefüggései 2008)

A humán erőforrás egészségi állapota mintegy 30%-ban befolyásolja a vállalkozások teljesítményét, ezen keresztül piaci pozícióját és pénzügyi eredményeit is. (Robert W. Fogel, 1993 Nobel díj)

A hiányzások és a betegen végzett munka okozta teljesítmény kiesés költségeit a „cost of illness”(COI) tanulmányok, elemzik. A hiányzás és a fluktuáció két irányból is hat a cégek eredményére. Egyrészt, a pótlás, helyettesítés közvetlen költségeinek, növekedése, másrészt a produktivitás, a leadott munkateljesítmény csökkenése irányából.

Ha cégek lépéseket tennének a dolgozóik által leadott munkateljesítmény további növelésére, azzal külső erőforrás bevonása nélkül lennének képesek a rejtett belső erőforrásaik kiaknázására, versenyképességük növelésére.

Ha egy dolgozó produktivitását 25%-al növelnék (a jelenlegi kb. 60%-ról, 75%-ra), azzal dolgozóként, évenként mintegy 11 hét plusz termeléshez juthatnának, ami 100 főre vetítve, és átlag bérrel kalkulálva, csak a bérköltségben évi, mintegy 50-70 millió forint megtakarítás eredményezne.

Orvos szakmai megközelítés

A hazai és nemzetközi egészség statisztikák is igazolják, hogy az átlagos munkavállaló egészségi állapotának romlása nagyobb ütemű, mint azt az életkorból adódó természetes kopás indokolná.

Saját kutatásaink eredménye összecseng az országos statisztikákkal. A megkérdezett munkavállalók 52%-a túlsúlyos, fogynia kellene, 36%-uk szív- és érrendszeri megbetegedéssel veszélyeztetettnek érezte magát, 42%-uk szenved valamilyen mozgásszervi megbetegedésben, 38%-uk dohányzik, és 31%-uk rendszeresen fogyaszt alkoholt.

A megkérdezettek 8%-a volt az elmúlt egy évben táppénzen, 76%-uk tart attól, hogy a megbetegedés, vagy táppénz a munkahelyük elvesztésével járhat. A megkérdezettek 17%-a volt az elmúlt egy évben a háziorvosánál, 62 %-uk, saját bevallása szerint az elmúlt egy évben dolgozott betegen a munkahelyén.